BéEf-Úrihölgyek Klip

Béef új klipjében kellemes modorú, angolkisasszonyokról szövegel, na, akkor tanuljunk ma is valamit, kik is voltak az angolkisasszonyok: Az angolkisasszonyok szerzetesrend (2002-től a rend hivatalos neve: Congregatio Jesu, korábban: Institutum Beatae Mariae Virginis ; IBMV; angol nyelvterületen: Loreto Sisters) katolikus, pápai jogú női szerzetes intézmény. A közösség hivatása: apostoli tevékenység (oktatás-nevelés, szociális-egészségügyi, lelkiségi-pasztorális szolgálatok).

A rend elődszervezetét Ward Mária (1585. január 23. – 1645. január 30.) alapította 1609-ben, a franciaországi Saint Omerben, ahol kollégiumot és iskolát nyitott Angliából menekült katolikus nemesi családok leányainak. Segíteni kívánta az egyházat a hit terjesztésében és védelmében:

  • részben a leányifjúság nevelésével,
  • részben más apostoli és szociális munkával.

Ward néhány munkatársai visszatért Angliába, hogy ott dolgozzon a katolikus hit megmentéséért. Ez az apostoli feladat új szerzetesi életformát igényelt, amire az alapítónő a jezsuitáknál talált mintát. Elhatározta, hogy olyan rendet alapít, amelynek főpapnője közvetlenül a pápának alárendelt, tagjait pedig nem kötelezi klauzúra. Ezt a tervét az angliai papság és a Római Kúria is ellenállással fogadta (részben a jezsuiták követése, részben a klauzúra elhagyása miatt).

VIII. Orbán 1631-ben föloszlatta a rendet, de a volt tagok folytathatták nevelő munkájukat. 1632-ben a pápa ismét engedélyezte, hogy Mária társaival Rómában közösségi életet kezdjen: a rend alapja ez az új közösség lett, aminek szabályzata lényegesen különbözik az alapítónő eredeti elgondolásától. 1700-ban az anyaházat Münchenbe helyezték át.

XI. Kelemen pápa 1701-ben megerősítette a rend szabályait; a végső jóváhagyást 1877-ben IX. Piusztól kapták meg.

  • 1929-ben az anyaházat visszahelyezték Rómába.
  • 1953-ban egyesítették a római, mainzi és St. Pölten-i rendtartásokat.
  • 1990-ben 158 rendházukban már 2623 apáca élt.
  • 2002-ben a rend 22 tartományában 2192 angolkisasszony tevékenykedett.

Most pedig lássuk a videót!

Ez is érdekelhet :

Szólj hozzá